Projectcommunicatie

Hands-on uitvoering, communicatieadvies, projectmanagement, coördinatie: elk onderdeel van de communicatie over je project kunnen we voor je oppakken.

Waar we ervaring in hebben: realistisch haalbare communicatieplannen opstellen en uitvoeren, stakeholders en omgevingsinventarisatie en -analyse, kernboodschappen formuleren, (online) projecten realiseren, strategisch relatiebeheer, effectieve interne en externe doelgroepcommunicatie en creatieve inzet van communicatiemiddelen.

In een aantal bullets:

 • Opstellen en uitvoeren communicatieplan – een gedragen, gestructureerd plan dat ook flexibel genoeg is (agile) om op veranderingen te kunnen reageren
 • Communicatie-planning, communicatie-kalender, contentkalender
 • Hands-on uitvoering (vasthoudend én flexibel, iteratief (scrummend), pragmatisch, resultaat- én proces gericht)
 • Communicatie-advies along the way
 • Tijdelijke allround communicatiemedewerker
 • Interim team-coördinatie
 • Verandercommunicatie – communicatie bij veranderingen
 • Stakeholder/doelgroepen-analyse en relatiebeheer
 • Interne communicatie en/of externe communicatie
 • Creatieve concepten

Concrete communicatie-producten kunnen zijn:

online

 • contentstrategie
 • contentinventarisatie
 • content gap-analyse (op basis van content-inventarisatie en -strategie)
 • contentbeheerplan
 • contentkalender
 • contentoptimalisatie (seo)
 • webteksten voor website, intranet, social media
 • community-management, sociaal-intranet (Trello, Yammer, Pleio, Viadesk, …)
 • e-nieuwsbrief
 • infographic
 • social media inrichting
 • presentaties (Prezi)
 • complete website of blog (WordPress)
 offline

 • 0rganisatie van bijeenkomsten, wereldcafé, debat, simulaties, informatief
 • nieuwsbrieven en informatiebladen
 • praatplaten, veranderplaten, infographic en illugraphic
 • presentaties (Powerpoint)
 • de communicatieve organisatie / het communicatieve veranderteam
  (presentatie en enkele sessies)
 • produktie / begeleiding van drukwerk, aansturen externen
 beeld

 • praatplaat
 • veranderplaat (visueel: van A naar B)
 • illustratie
 • illugraphic, infographic
 • fotografie
 tekst

 • webteksten (beeldschermvriendelijk en seo) voor website en intranet
 • blogposts
 • nieuwsbrieven en informatiebladen
 • artikelen
 • interviews
 • redigeren van teksten tot een overtuigend verhaal

Waarom projectcommunicatie?

 • Communicatie is één van de kritische succesfactoren in de realisatie van projecten en de implementatie van de projectresultaten.
 • Communicatie draagt aantoonbaar bij aan de doelen van het project / het programma.

We werken ook via een intermediair als dat gewenst is, bijvoorbeeld voor  de Rijksoverheid, waar je ons binnen de raamovereenkomst kunt inhuren.

Communicatie nodig?
Neem contact op!