Interne communicatie-advies en hands-on uitvoering bij verandering

Communicatie draagt bij aan succesvolle implementatie van verandering.

Er zijn heel veel methodes en concepten, waar je steeds een passende mix uit moet kiezen.
De concepten kliken altijd een beetje cliché-matig, maar de goede helpen om richting te geven aan de keuze voor concrete communicatiemiddelen in een verandertraject.

In onze ervaring helpen bijvoorbeeld deze uitgangspunten de verandering vooruit:

  • Eerst de nieten weg, voor je aan de ja kunt toekomen.
  • Het willen, kunnen en moeten faciliteren.
  • Het veranderteam: goede ambassadeurs van het goede verhaal.
  • Veranderen doe je met relaties.
  • Je kunt het niet alleen. Ben je het hier echt mee eens?
  • Informatie stelt je in staat te veranderen: motiverende meeneem-communicatie.

Op basis van dit soort uitgangspunten bepalen we een gezamenlijk vertrekpunt voor de verandercommunicatie. Na een stakeholder/doelgroepen-analyse kunnen we effectieve middelen kiezen en inplannen, zoals informatie-bijeenkomsten, gesprekken, over-de-lijn-bijeenkomst, groepsfoto, maaltijd, simulaties, weg-van-de-snelweg (pitstop), relatiebeheer, nieuwsbrieven, intranet-content, sociaal intranet-acties, visuals, praatplaten, veranderplaten, informatiebladen, flipbook, enzovoort.
Het veranderteam zelf wordt bovendien een superteam, zij zijn de verandering, en ambassadeurs van de verandering, en optimaal effectief in het realiseren van de verandering.

Hierover verder spreken?

Neem contact op.

Denk ook aan: Hoe staat het met de basis? Is de missie van je organisatie (nog) duidelijk? Hoe en waarom past de verandering daar in?
Doe een gedegen missie-visie-traject: in enkele sessies de missie (opnieuw) formuleren, en de visie, en op basis daarvan je strategie, aanpak en uitvoering. Dat levert motivatie, dat werkt en helpt je verandering