Klanten

Wij hebben ervaring in het leveren van communicatieadvies aan

  • Rijksoverheid en decentrale overheden (gemeenten, waterschappen en provincie) en semi-overheden zoals milieudiensten.
  • bedrijven in het mkb, evenementenorganisaties, collega-communicatiebureaus
  • non-profit organisaties, belangenverenigingen, bewonersorganisaties

We hebben gewerkt voor onder meer​